• Ви знаходитесь тут:

 • Про нас
 • Абетка для батьків

Що має знати дитина по закінченню закладу дошкільної освіти?


Пропонуюємо до вашої уваги перелік того що має знати дитина при вступі до школи

Ознайомлення з довкіллям

Навколишній світ це те, що нас оточує, що навколо нас. Це - різні істоти і предмети, тварини, небо, хмари, дерева, будинки, люди і ми самі теж.
Діти сприймають навколишній світ не так як дорослі і це вже доказано вченими. Але коли дитина вступає до школи вона повинна мати певні знання та уявлення про навколишній світ.

Дитина 6-7 років, має уміти відповісти на наступні запитання:

 1. Назви своє повне ім'я. (Прізвище, Ім'я, По-батькові )
 2. Скільки тобі років? (Мені ... років)
 3. Назви дату свого народження. (Я народи(в,ла)ся число, місяць, рік)
 4. Назви ім'я та по батькові твоєї мами, тата.
 5. Де й ким працюють мама, тато?
 6. Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старше вони тебе або молодше?
 7. Як називається країна, у якій ти живеш?
 8. У якому місті ти живеш?
 9. Назви свою домашню адресу.
 10. Які ти знаєш міста й країни?
 11. Чим відрізняється місто від села?
 12. Що буває дерев'яним, скляним, металевим, пластмасовим?
 13. Що буває м'яким, твердим, сипучим, гладеньким, рідким, гострим?
 14. Які ти знаєш ріки?
 15. Чим відрізняється ріка від озера?
  ... та інші запитання


Окрім цього ваша дитина має знати про наступне:

 1. рослини і тварин;
 2. властивості предметів і явищ;
 3. початкові знання в області географії та астрономії;
 4. уява про час
 5. назви професій
 6. пори року
  ...

Логіка та мислення

Без здатності до самостійного мислення навряд чи можливий інтелектуальний розвиток дитини.

Дитина має уміти :

 1. міркувати;
 2. виділяти головне;
 3. аналізувати різні факти і точки зору;
 4. зіставляти і порівнювати їх;
 5. ставити питання і намагатися самостійно шукати відповіді на них;
 6. порівнювати "більше", "менше" чи "дорівнює";
 7. називати різницю двох фігур різної форми;
 8. порівнювати за величиною 7 – 10 предметів однакової форми;
 9. визначати числові закономірності;
 10. сортувати та розподіляти предмети у запропонованому ряду слів, чисел, предметів ...;
 11. визначати зайвий предмет серед групи;
 12. класифікувати предмети по одній чи більше ознакам (одяг, взуття, посуд і т.п. );
 13. може розділити складні фігури на декілька більш простих.

Пам"ять та уява

Успіхи дитини дуже залежать від його пам'яті. Пам'ять маленької дитини дуже добра, але вона образна та мимовільна, тобто вона запам'ятовує те, що було цікаве. Пам'ять потрібно, розвивати завчасно.

Також велику роль грає уява.

Дитина повинна вміти:

 1. запам'ятовувати 7 з 10 ти слів на слух;
 2. запам'ятовувати 5 чисел підряд;
 3. запам'ятовувати 6-8 картинок протягом 1-2 хв.;
 4. уміти розказати на пам'ять декілька віршів;
 5. уміти переказувати казки та розповіді;
 6. уміти порівнювати два зображення по пам'яті;
 7. домальовувати незакінчене зображення, доповнивши його деталями;
 8. самостійно скласти не велику казку чи історію на задану тему.

Мова, мовлення та читання

До 6-7 років мова дитини повинна бути зв'язаною і логічною, з багатим словниковим запасом. Вона повинна правильно чути звуки й правильно їх виголошувати. Розвиток мовлення - одна з основних умова успішного оволодіння письмом та читанням.

Дитина повинна вміти:

 1. Складати коротку розповідь по картинках;
 2. Переказувати казку або мультфільм;
 3. Читати напам’ять невеличкі віршики;
 4. Співати пісеньки;
 5. Проговорювати скоромовки;

Мовленнєве спілкування:

1. Діти знають алфавітну назву букв та їх звукове позначення;

2. Розрізняють та пояснюють багатозначні слова, утворюють споріднені слова(без вживання термінів);

3. Виконуюють вправи на словотворення;

4. Знають приказки, прислів'я, народні вирази, вміють вживати їх у мовленні;

5. Активний словник налічує 4500-5000 слів;

6. Здійснюють звуковий аналіз сліву;

7. Помічають неправильність вислову в себе та в інших;

8. Вільно користуються різними типами речень;

9. Вживають різноманітні форми звертання до дорослих і дітей;

10. Правильно розуміють і самостійно виконують завдання вихователя: складають описові, сюжетні розповіді, розповіді-міркування, придумують реалістичні та фантастичні сюжети;

11. Уміють самостійно обирати тему для розповіді;

12. Пишуть друковані літери та цифри натурального ряду;

Логіко-математичний розвиток

Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дитина повинна вміти:

 1. Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — налі­во); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
 2. Позначати кількість відповідною цифрою.
 3. Знати склад числа, у межах 10.
 4. Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.
 5. Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні части­ни, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
 6. Визначати рівність і нерівність предметів неза­лежно від їх зовнішнього вигляду.
 7. Групувати та класифікува­ти предмети.
 8. Уміти порівнювати предмети за до­вжиною, шириною, висотою, товщиною.
 9. Знати що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи:
  площинні (круг, квадрат, прямокут­ник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр).
 10. Визнача­ти форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикут­ник і т.д.).
 11. Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єк­тів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
 12. Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
 13. Диференціювати по­няття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
 14. Розуміти відношення між числами і цифрами до 20, ви­користовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), біль­ше, менше (<, >).
 15. Знати загальноприйняті міри вимірювання; сантиметр, метр, літр, кілограмом.
 16. Розрізняти розташування предметів у просторі (вверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші па­перу, сторінці зошита, книги.
 17. Знати одиниці часу: в тижні сім днів, у місяці — чотири тижні, у році — 12 місяців.
 18. Знати як за ка­лендарем визначають місяць, число, день.
 19. Визначати час за допомогою годинника з точністю до півгодини.

Образотворче мистецтво

Що дає мистецтво дітям? Виховуються інтерес і любов до прекрасного, розвиваються естетичні почуття. Мистецтво розкриває багатство і різноманітність кольорів навколишнього світу, форм рухів, з його допомогою діти знайомляться з новими для них предметами і явищами життя, переймаються новими ідеями.

Дитина повинна вміти:

1. у малюванні: діти емоційно сприймають твори образотворчого мистецтва, помічають виразність образу і створюють образи та предмети з характерними ознаками в лініях, кольорах; самостійно малюють дрібні деталі, доповнюють зображення;
створюють візерунки за мотивами українських вишиванок, кераміки, прикрашають ритмічно вирізані з паперу предмети побуту (одяг, посуд, іграшки) візерунком; промивають пензель, користуються серветками, не змішують фарб;

2. у ліпленні: ліплять з декількох шматочків, з цілого шматка; переходять від обробки глини долонями до обробки пальцями;

3. в аплікації: володіють технічними навичками та уміння¬ми вирізувати, викладати й акуратно наклеювати; складають візерунки з рослинних елементів і геометричних форм на смужці, квадраті, прямокутнику, крузі та на опредмечених площинних предметах;
виявляють інтерес, самостійність і творчість у роботі.

Кiлькiсть переглядiв: 869

Коментарi