• Ви знаходитесь тут:

  • Про нас
  • Інформація про заклад

Інформаційна довідка

про заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу

№ 281 «Журавочка» Запорізької міської ради

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 281 «Журавочка» Запорізької міської ради (далі – ЗДО), комунальної форми власності, територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, для дітей віком від одного до шести (семи) років, у складі якого функціонують групи загального розвитку, де забезпечується розвиток, виховання і навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, Комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку "Стежинки у Всесвіт", освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", програми з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку"Казкова фізкультура", групи компенсуючого типу - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх фізичного та психічного розвитку, корекції порушень опорно - рухового апарату, зміцнення здоров’я, розвиток і формування особистості, соціально-психологічна реабілітація та адаптація дитини шляхом спеціально організованого освітнього процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та фізкультурно-оздоровчою роботою.

Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70, тел. 226-84-65, 226-84-87.

Основні характеристики закладу дошкільної освіти

Загальна площа ЗДО 12580 м2. Площа присадибної ділянки 1,1 га.

Структура закладу дошкільної освіти

Групи загального розвитку:

1. Одна група для дітей раннього віку - від 2 до 3 років.

2. Одна група для дітей молодшого дошкільного віку - від 3 до 4 років.

3. Одна група для дітей середнього дошкільного віку - від 4 до 5 років.

4. Одна група для дітей старшого дошкільного віку - від 5 до 6 років.

Групи для дітей із порушенням опорно - рухового апарату (компенсуючого типу):

1. Одна група для дітей раннього віку - від 2 до 3 років.

2. Дві групи для дітей молодшого дошкільного віку - від 3 до 4 років.

3. Одна група для дітей середнього дошкільного віку - від 4 до 5 років.

4. Три групи для дітей старшого дошкільного віку - від 5 до 6 років.

5. Одна підготовча група для дітей від 6 до 7 років.

Зарахування дитини до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, а до спеціальних груп, ще й висновку інклюзивно-ресурсного центру.

Характеристика контингенту дітей:

всього - 149 вихованців; дітей раннього віку - 26; дошкільного віку - 123 дітей.

Головною метою закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

- забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою;

- зміцнення здоров’я, розвиток і формування особистості.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини;

- здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад дошкільної освіти розраховано на 14 вікових груп. Фактично функціонують 12 груп: 4 групи загального розвитку та 8 груп компенсуючого типу.

Групи у закладі комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Наша мета:

забезпечення якості дошкільної освіти, формування всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної реалізувати свій творчий потенціал в динамічних соціально-економічних умовах як у власних життєвих інтересах, так і в інтересах суспільства.

Матеріально-технічне забезпечення ЗДО:

12 групових приміщень;

ізольовані кабінети спеціалістів;

музична зала;

кабінет психолога;

фізкультурна зала;

плавательний басейн;

кабінет масажу.

медичний блок.

Режим перебування дітей в ЗДО :

групи загального розвитку (з 7.00 до 19.00), групи компенсуючого типу (з 7.00 до 17.00). Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденим робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова, українська.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (наявність пандусів, поручнів для пересування між поверхами) - відсутні.

Кiлькiсть переглядiв: 1636

Коментарi